• Teaching methodology

Teaching methodology

  • Product Code: metd60
  • Availability: In Stock
  • 150.00PLN


Jeśli uczysz języka polskiego lub angielskiego, ale brakuje Ci pewności siebie w językowym albo metodycznym sensie, to zapraszam na moje konsultacje! Razem omówimy różne sposoby podejścia do ucznia (z rozróżnieniem na nauczanie indywidualne i w grupie), przeanalizujemy konkretne potrzeby i potencjalne problemy Twoich studentów, a także omówimy plusy i minusy podręczników dla różnych poziomów, dostępnych na rynku. Podzielę się z Tobą swoimi obserwacjami, pomysłami i lifehackami, które odkryłam w czasie swojej przygody z nauczaniem!If you are teaching Polish or English, but you are lacking confidence in linguistic or methodical sense, sign in for my consultancy! Together we will discuss different approaches to students (including individual and group classes), we will analyse specific needs and potential problems of your students, and also we will go through advantages and disadvantages of coursebooks for different levels, which are available on the market. I will also share with you my observations, ideas and life hacks which I discovered during my adventure of teaching!